مقالات مامانیا

هفته اول بارداری

هفته اول بارداری؛ وضعیت مادر

شما در هفته اول بارداری، متوجه بارداری خود نیستید و اگر از افرادی باشید که برنامه‌ریزی دارند، به احتمال زیاد، در حال آمادگی برای یک سفر نه ماهه هستید.

ادامه مقاله »