شرایط و مقررات استفاده از راهکار سلامت مامانیا

شرایط و مقررات استفاده از راهکار سلامت مامانیا

مامانیا، ارائه کننده یک راهکار خود مراقبتی هوشمند در دوران بارداری است که دارای دستگاه های خود مراقبتی و نرم افزار همراه جهت پایش داده های سلامت مادران می باشد. قوانین و مقررات استفاده از راهکار سلامت مامانیا و دیگر خدمات ارائه شده توسط مجموعه مامانیا به شرح ذیل می باشد:

تعاریف:

مامانیا: شرکت راهکار هوشمند سینا یک شخصیت حقوقی ثبت شده است که کلیه حقوق مادی و معنوی مرتبط به راهکار سلامت مامانیا و همچنین وبسایت مامانیا، متعلق به وی بوده و در این شرایط و مقررات، اختصارا «مامانیا» نامیده می شود. سرویس های راهکار مامانیا به شرح ذیل است:
۱- امکان جمع آوری، ثبت و پایش هوشمند داده های اندازه گیری شده توسط ابزارهای مامانیا؛
۲- ارائه ی اعلانات و هشدارهای سلامت به کاربر و نزدیکان او؛
۳- بررسی تغییرات هفته به هفته ی کاربر و جنین؛
۴- امکان ارتباط با ماما سنتر؛
۵- ارائه محتوای آموزشی هفته به هفته دوران بارداری. 

راهکار سلامت مامانیا: به مجموعه ی دستگاه های سنجش فشار خون، سنجش قند خون، ترازو، سنجش صدای قلب جنین و نرم افزار مامانیا که به هنگام تحویل دستگاه های مذکور بر روی تلفن هوشمند نصب و راه اندازی می گردد و همچنین مرکز اطلاع رسانی متخصصین مامایی و دیگر خدماتی که توسط مامانیا ارائه می گردد، «راهکار سلامت مامانیا» و یا «راهکار مامانیا» گفته می شود.

کاربر: شخصی که نسبت به خرید، نصب و استفاده از راهکار سلامت مامانیا به هر نحو اقدام می نماید، «کاربر» نامیده می گردد. لازم به ذکر است که شخصی که نام کاربری به نام او نیست و شخصا خریدار راهکار سلامت مامانیا نبوده اما از راهکار سلامت مامانیا -مجموعاً یا مستقلاً – استفاده می نماید نیز به عنوان کاربر شناخته می شود.

ابزارهای مامانیا: دستگاه های سنجش فشار خون، سنجش قند خون، ترازو، سنجش صدای قلب جنین، مجتمعاً و مستقلاً «ابزارهای مامانیا» نامیده می شود.

نرم افزار مامانیابه برنامه کاربردی که هم زمان با خرید ابزارهای مامانیا، قابل نصب بر تلفن های هوشمند بوده و داده های ایجاد شده توسط ابزارهای مامانیا را به همراه داده های ارائه شده توسط کاربر، ضبط، ثبت، در صورت لزوم تحلیل و در قالب فایل های قابل اشتراک گذاری آماده می نماید، «نرم افزار مامانیا»، گفته می شود.

ماما سنتربه مرکز اطلاع رسانی مامانیا که شامل مجموعه ای از متخصصین رشته ی مامایی بوده و آماده اطلاع رسانی و پاسخ به کاربر در خصوص راهکار سلامت مامانیا می باشند، «ماما سنتر» گفته می شود. در صورت اعلام هشدار نرم افزار مامانیا به کاربر در خصوص وضع سلامت وی و یا هر سوالی که کاربر در خصوص نحوه ی کار با نرم افزار مامانیا داشته باشد، ماما سنتر، آماده پاسخگویی و انجام اطلاع رسانی های لازم می باشد. ماما سنتر تنها به بررسی شرایط خطرزا و یا بی خطر سلامت کاربر می پردازد و کاربر را جهت رجوع به پزشک و یا اقدامات خود مراقبتی اولیه رهنمود می نماید بنابراین ماماسنتر به هیچ عنوان مشاوره نمی دهد و همچنین تجویز نمی کند و تنها با توجه به اطلاعات مورد تایید پزشکان در نرم افزار مامانیا، به کاربر اطلاع رسانی های لازم را انجام می دهد. کاربر نمی تواند از ماما سنتر درخواست هرگونه تجویز اعم از دارویی و یا غیر دارویی و یا ارائه مشاوره بنماید و در صورت اصرار کاربر و تجویز و یا ارائه مشاوره ای از سوی ماما سنتر، مسئولیت ورود هرگونه آسیب و یا خسارت احتمالی به کاربر، جنین و اشخاص ثالث، برعهده خود کاربر بوده و مامانیا مسئولیتی نخواهد داشت.

وبسایت مامانیا: «وبسایت مامانیا» به آدرس www.mamania.me  و یا هر آدرس اینترنتی و دامنه ی دیگری است که به صفحه اصلی مامانیا متصل گردد.

افشا غیر مجاز اطلاعات: افشا اطلاعات هویتی به همراه اطلاعات سلامتی به اشخاصی به جز ماماسنتر، پزشک متخصص کاربر، اقوام نزدیک کاربر در صورت رضایت کاربر و هر شخصی که توسط کاربر درخواست و معرفی گردد و یا مراجع انتظامی و دولتی و یا مراجع قضایی با حکم قضایی، «افشا غیر مجاز اطلاعات» نامیده می شود. بدیهی است که طبق چارچوب این مقررات، افشا و یا استفاده از اطلاعات سلامتی بدون ذکر اطلاعات هویتی و یا بالعکس، افشا مجاز اطلاعات می باشد.

۱- مقررات عمومی:

۱-۱- خرید راهکار سلامت مامانیا به همراه نصب و استفاده از نرم افزار مامانیا، به معنای آگاهی از این شرایط و مقررات و همچنین اعلام توافق با آن ها محسوب می گردد.

۱-۲- به هنگام نصب نرم افزار مامانیا، ایمیلی برای کاربر جهت تایید به عنوان یک ایجاب الزام آور برای توافق با این شرایط و مقررات ارسال می گردد که در صورت کلیک بر لینک ارسالی، به معنای قبول این مقررات و انعقاد قرارداد فی مابین مامانیا و کاربر به شرح مذکور در این مقررات می باشد. مامانیا متن قراردادی شرایط و مقررات توافق شده را با نام کاربری کاربر ذخیره می نماید و به جز موارد مذکور در این شرایط و مقررات، مامانیا تعهد دیگری نسبت به کاربر نخواهد داشت.

۱-۳- راهکار سلامت مامانیا نسبت به جمع آوری، استفاده، تحلیل و حتی افشا اطلاعات کاربر با پزشک کاربر در صورتی که این قابلیت توسط کاربر فعال شده باشد، اقدام می نماید. در صورتی که کاربر به انجام موارد مذکور رضایت نداشته باشد، امکان دسترسی و استفاده از نرم افزار مامانیا را نخواهد داشت و در صورت استفاده از آن، بدین معناست که قوانین مقرر را پذیرفته و قبول دارد. در هر صورت کاربر می تواند از ابزارهای مامانیا استفاده نماید.

۱-۴- مامانیا می تواند در هر زمان نسبت به تغییر این شرایط و مقررات اقدام نماید و ادامه استفاده کاربر از راهکار سلامت مامانیا، به معنای پذیرش و توافق نسبت به مقررات به روزرسانی شده است. در صورتی که تغییرات اساسی باشد، مامانیا می تواند تغییر را از طریق ارسال نوتیفیکیشن، نصب بنر در وبسایت و یا نرم افزار و به هر طریق دیگری که صلاح بداند به کاربر اطلاع رسانی نماید.

۱-۵- مامانیا می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قوانین، کلیه ی حقوق و تعهدات خود را به غیر انتقال دهد.

۱-۶- این مقررات بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نوشته شده و در صورت تایید کاربر به عنوان قرارداد فی مابین مامانیا و کاربر منعقد می گردد.

۲شرایط استفاده از راهکارسلامت مامانیا

۲-۱- راهکارسلامت مامانیا به صورت مجموعه ای از کالا و خدمات و طبق این قوانین و شرایط به کاربر فروخته می شود. بنابراین:

اولا) کاربر نمی تواند ابزارهای مامانیا را جدا از نرم افزار مامانیا و دیگر خدمات موجود در راهکارسلامت مامانیا خریداری نماید. بدیهی است که در صورت تمایل می تواند فقط از ابزارهای مامانیا استفاده نماید.

ثانیا) قیمت مربوط به راهکار سلامت مامانیا مرتبط با مجموعه ی کالا و خدمات مربوطه است. قیمت ابزارهای مامانیا طبق تعرفه ارائه شده از سوی سازمان تجهیزات پزشکی ایران قیمت گذاری شده و ما به التفات قیمت مربوط به خدمات و نرم افزاری است که در راهکار سلامت مامانیا به فروش می رسد.

ثالثا) ممکن است به دلیل شرایط خاص بازار و یا دلایل دیگر، در هنگام فروش راهکار سلامت مامانیا،  بعضی از ابزارهای مامانیا، تامین نشده باشد و بنابراین کلیه ی ابزارها در راهکار سلامت مامانیا وجود نداشته باشد. در این صورت قیمت راهکار سلامت مامانیا با توجه به ابزارهای موجود مامانیا تعدیل خواهد شد. در صورتی که بعدا ابزار تامین شود، موضوع به اطلاع کاربر خواهد رسید و کاربر می تواند در صورت صلاحدید نسبت به خرید آن ابزار به صورت جداگانه نیز اقدام نمایند. بدیهی است که پس از خرید، آن ابزار نیز با نرم افزار مامانیا، هماهنگ شده و گارانتی آن نیز از زمان تحویل به کاربر شروع خواهد شد.

۲-۲- راهکار سلامت مامانیا و محتوا و خدمات وبسایت مامانیا برای مقاصد و استفاده غیر تجاری در اختیار کاربر قرار می گیرد. هرگونه سو استفاده از آن ها، متناقض حقوق معنوی و مادی مامانیا است و دارای پیگرد قانونی می باشد. هرگونه استفاده تجاری از راهکار سلامت مامانیا، اطلاعات، محتوا، خدمات موجود در وبسایت مامانیا و غیره تنها با کسب توافق کتبی مامانیا، مجاز است. استفاده از محتویات وبسایت مامانیا برای مصارفی بدون انتفاع مادی و با ذکر منبع، بلا مانع می باشد.

۲-۳- کاربر می بایست به هنگام خرید و استفاده از راهکار سلامت مامانیا، نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود به صورت دقیق و کامل اقدام نماید. با توجه به اینکه راهکارسلامت مامانیا برای مادران باردار پیش بینی و طراحی شده است، پیشنهاد می شود که کاربر با نام و مشخصات ایشان اقدام به خرید راهکار بنمایند. در غیر این صورت، در هنگام راه اندازی و نصب نرم افزار مامانیا، مشخصات هویتی و اطلاعات سلامتی زن باردار که راهکار مامانیا برای ایشان طراحی شده می بایست به عنوان کاربر ثبت و وارد گردد.

۲-۴- کاربر می بایست به هنگام استفاده از نرم افزار، مشخصات مربوط به سلامتی و سابقه بیماری های خود را تکمیل نماید و به سوالات مربوط به سلامت و بهداشت که توسط نرم افزار مامانیا عنوان می گردد طبق سوابق پزشکی و سلامتی خود پاسخ دهد. در صورتی که این اطلاعات به صورت ناقص و یا اشتباه تکمیل شود، مسئولیت تحلیل و نتیجه نادرست حاصل از نرم افزار و یا خطا در هشدارهای نرم افزار بر عهده کاربر می باشد.

۲-۵- کاربر آگاهی دارد و می پذیرد که راهکار مامانیا اعم از نرم افزار مامانیا، وبسایت مامانیا و ماماسنتر، به هیچ عنوان جایگزین پزشک متخصص نبوده و تنها به خود مراقبتی کاربر کمک می نماید. بنابراین کاربر برای هرگونه تشخیص، تجویز، اعلام علائم مشکوک یا خطرناک، اخذ مشاوره پزشکی و غیره می بایست به پزشک متخصص مراجعه نماید و از خدمات مامانیا صرفا جهت افزایش خود مراقبتی و یا ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به سلامتی خود در طول بارداری استفاده نماید. بدیهی است که کاربر مسئول هرگونه قصور در تماس با پزشک و اخذ مشاوره از متخصصین حوزه سلامتی بوده و مامانیا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کوتاهی کاربر نخواهد داشت.

۲-۶- مامانیا تمامی تلاش خود را جهت ارائه خدمات صحیح و دقیق مبذول خواهد داشت اما با توجه به نقش پررنگ تکنولوژی در راهکار سلامت مامانیا و خطاپذیر بودن آن، کاربر توافق می نماید که مامانیا هیچگونه مسئولیتی در قبال خطاهای سیستمی، ساختاری، نرم افزاری، خطا در ابراز هشدار، خطا در تحلیل اطلاعات و هرگونه خطا و اشتباه دیگری نداشته و از راهکار سلامت مامانیا تنها به عنوان ابزاری فرعی جهت انجام خود مراقبتی استفاده می نماید و هرگونه تصمیم گیری در خصوص وضع سلامت خود را منوط به خدمات مامانیا نکرده و نخواهد کرد. لازم به ذکر است که در صورت وجود خطا در راهکار سلامت مامانیا، کاربر می تواند طبق ضوابط خدمات پس از فروش، درخواست رفع خطاهای موجود را از مامانیا بنماید.

۲-۷- کلیه ابزارهای مامانیا دارای استاندارد می باشند. کاربر می بایست از ابزارهای مامانیا طبق دستورالعمل هر دستگاه استفاده نماید. برای مثال، جهت اندازه گیری فشار خون، شرایط استقرار بدن و استقرار دستگاه سنجش فشار خون می بایست کاملا رعایت شود. در صورتی که کلیه ی دستورات رعایت گردد و ابزارهای مامانیا خطا گسترده ای داشته باشد، مامانیا طبق شرایط خدمات پس از فروش مقرر در این مقررات مسئول خواهد بود.

۲-۸- اطلاعات و بروشورهای ابزارهای مامانیا و یا دیگر محتواهای موجود در راهکار سلامت مامانیا، صرفا برای اطلاع رسانی بوده و جنبه مشاوره ندارد. کاربر باید قبل از استفاده، نسبت به کسب اطلاعات حرفه ای و اخذ مشاوره از پزشک مربوطه اقدام نماید. در صورت عدم آگاهی، اطلاع و ناتوانی کاربر در استفاده از راهکار سلامت مامانیا (علی رغم آموزش ها و بروشورهای ارائه شده) و یا ایجاد خسارت نسبت به خود و یا اشخاص ثالث، تمامی مسئولیت های آن بر عهده کاربر است و مامانیا در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

۲-۹- مامانیا نسبت به بروز عوارض جسمی و بیماری های ناشی از استفاده از ابزارهای مامانیا، مسئولیتی ندارد اما تمامی همکاری های لازم را جهت برقراری ارتباط با تولید کننده و پاسخگویی آن ها خواهد داشت. همچنین مامانیا به هیچ عنوان تعهدی به ارائه خدمات اورژانسی، فوری و خارج از عرف نمی دهد و صرفا در چارچوب این شرایط و مقررات و سیاست های خود اقدام به ارائه خدمات و راهنمایی جهت خود مراقبتی کاربر می دهد.

۲-۱۰- یکی از ابزارهای مامانیا، طبق تعاریف ارائه شده، دستگاه سنجش قلب جنین (داپلر قلب جنین) می باشد. کاربر می داند و آگاهی دارد که این دستگاه صرفا جهت شنیدن قلب جنین با هدف لذت بردن از صدای او می باشد و کاربرد پزشکی برای کاربر ندارد. بنابراین کاربر نمی تواند سلامت و وضعیت حیاتی جنین را با این دستگاه ارزیابی کند. کلیه ی این امور صرفا در تخصص و حیطه پزشک متخصص کاربر بوده و کاربر تعهد می کند که از این ابزار به عنوان سنجش سلامت جنین استفاده نخواهد نمود، در غیر این صورت کاربر مسئول عواقب پیش آمده از این سهل انگاری خواهد بود. بنابراین حتی در صورتی که با استفاده از این ابزار صدای قلب شنیده می شد اما نشانه های دیگری بر عدم سلامت جنین وجود دارد و یا زمان چکاپ جنین بوده است، کاربر می بایست به پزشک متخصص مراجعه کند چون در صورت عدم سلامت جنین، این دستگاه ممکن است به اشتباه صدای قلب مادر را سنجش نماید و در نتیجه به دلیل امکان خطا، استنادیت پزشکی ندارد. کاربر با آگاهی از تمامی این موارد، نسبت به استفاده از این ابزار اقدام می نماید و کلیه مسئولیت های ناشی از آن را می پذیرد.

۳شرایط خرید راهکار سلامت مامانیا

۳-۱- کاربر می تواند به هریک از روش های موجود از جمله خرید آنلاین از وبسایت مامانیا، نسبت به خرید راهکار سلامت مامانیا اقدام نماید.

۳-۲- بهای راهکار سلامت مامانیا توسط کاربر به صورت غیر حضوری از طریق آنلاین و درگاه موجود در وبسایت و یا از طریق واریز به حساب با شناسه پرداخت و یا حضوری، به هنگام تحویل از طریق دستگاه های پوز بانکی پرداخت خواهند شد. پس از پرداخت، خرید توسط کاربر قطعی می گردد.

۳-۳-در صورتی که کاربر درخواست پرداخت حضوری نماید، در این صورت، می بایست پیش پرداخت اعلام شده از سوی مامانیا را به عنوان ودیعه به مامانیا پرداخت نماید. پس از پرداخت پیش پرداخت، پروسه آماده سازی و ارسال بسته و شرح حال گیری از کاربر جهت درج در سوابق کاربر شروع می شود. کاربر می تواند تا قبل از مرحله شرح حال گیری از خرید خود انصراف داده و در این صورت ودیعه به حساب کاربر عودت داده می شود. شرح حال گیری بدین صورت است که همکاران مامانیا با کاربر تماس خواهند گرفت و کلیه ی سوابق پزشکی مرتبط با بارداری ایشان را اخذ و در سیستم ثبت می نمایند که راهکار سلامت مامانیا بر اساس آن سوابق، خدمات موثرتری ارائه خواهد نمود. در صورتی که کاربر پس از شرح حال گیری انجام شده توسط مامانیا، انصراف از خرید خود را اعلام نماید در این صورت سفارش متوقف خواهد شد اما ودیعه اخذ شده به کاربر عودت نخواهد شد و به عنوان هزینه های انجام شده برای بسته بندی، شرح حال گیری و غیره توسط مامانیا، در نظر گرفته خواهد شد. 

۳-۴- در صورتی که مقرر باشد پرداخت به هنگام تحویل توسط کاربر انجام گیرد، با توجه به مقررات مرتبط با تجهیزات پزشکی و رعایت بهداشت فردی، کاربر می بایست وجه را قبل از هرگونه بازکردن، نصب کردن، استفاده کردن و یا تست کردن راهکار سلامت مامانیا جهت قطعی نمودن خرید، پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت وجه در موعد تعیین شده توسط کاربر، سرویس دهندگان مامانیا حق دارند از تحویل راهکار خودداری و سفارش را لغو نمایند.

۳-۵- کاربر به هنگام خرید کالا، مشخصات و زمان مناسب جهت دریافت کالا را اعلام داشته و سرویس دهندگان مامانیا به صورت حضوری راهکار سلامت مامانیا را به کاربر تحویل می دهند. سرویس دهندگان کلیه ی آموزش های لازم جهت استفاده از ابزارهای مامانیا و نرم افزار مامانیا را به کاربر ارائه می نمایند. سرویس دهندگان مامانیا نسبت به ثبت نام و ایجاد نام کاربری برای کاربر نیز به صورت حضوری اقدام می نمایند.

۴شرایط حمل و تحویل ابزارهای مامانیا

۴-۱- راهکار های سلامت مامانیا به صورت ویژه به کاربر تحویل می گردد. بدین معنا که کلیه ی هزینه های بیمه و حمل راهکار بر عهده مامانیا می باشد و کاربر هیچ گونه مبلغی جهت حمل، نصب و یا آموزش به سرویس دهندگان مامانیا پرداخت نخواهد کرد. تنها در صورتی که کاربر در زمان و آدرس مقرر جهت دریافت راهکار مامانیا حضور نداشته باشد، هزینه ارسال مجدد راهکار سلامت مامانیا بر عهده کاربر خواهد بود.

۴-۲- کاربر می تواند تا ۲۴ ساعت قبل از زمان مقرر برای تحویل کالا، از طریق تماس با پشتیبانی مامانیا، نسبت به تغییر آدرس اعلامی خود اقدام نماید. 

۴-۳- در صورتی که مامانیا به دلایلی که خارج از اراده او می باشد، توان تحویل راهکار سلامت مامانیا را در موعد مقرر نداشته باشد و طرفین درباره یک موعد جدید به توافق نرسند، هریک از طرفین حق دارند بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای، این قرارداد را فسخ و سفارش مربوطه را لغو نمایند.

۵لزوم انجام مراقب و چکاپ های ضروری توسط کاربر

با توجه به قوانین مربوطه و دستورالعمل های کشوری مراقبت های بارداری در ایران، کاربر می بایست مراقبت و چکاپ ها و کلیه ی اقدامات لازم و ضروری در خصوص مراقبت بارداری را از مراکز دولتی و یا خصوصی انجام دهد. مامانیا ممکن است که مراقبت های لازم را با توجه به هفته بارداری کاربر، به وی یادآوری نماید اما در هر صورت کاربر شخصا و مستقلا مسئول انجام مراقبت و چکاپ های لازم می باشد.

۶شرایط بازگرداندن کالا (حق انصراف)

۶-۱- در صورتی که خرید به صورت غیر حضوری و از طریق پرداخت آنلاین یا با واریز به حساب صورت گیرد، در این صورت طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک و آیین نامه های تجهیزات پزشکی، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده بعد، کاربر تا ۷ روز پس از تحویل راهکار سلامت مامانیا، حق انصراف از خرید خواهد داشت. در این صورت مامانیا نسبت به اخذ راهکار مامانیا اقدام و پس از کسر هزینه های حمل و نصب، مابقی وجوه به حساب معرفی شده از سوی کاربر تا ۷ روز پس از اخذ راهکار مامانیا، واریز خواهد شد. 

۶-۲- شرایط ایجاد حق انصراف برای کاربر بدین شرح است:

۶-۲-۱- راهکار سلامت مامانیا به هیچ عنوان گشوده نشده باشد.

۶-۲-۲- هیچگونه آسیب، خط و خش، تراشیدن، پارگی، شکستگی نداشته و فارغ از هرگونه ایراد ظاهری که ناشی از عملکرد کاربر باشد.

۶-۲-۳- برچسب های راهکار مامانیا به صورت سالم حفظ شده و پاره یا مخدوش نباشد.

۶-۳- بدیهی است که در صورت وجود هریک از شرایط فوق الذکر و همچنین در صورت گشودن راهکار سلامت مامانیا، قبل از ۷ روز (چه توسط خود کاربر و چه سرویس دهندگان مامانیا به دستور کاربر و یا هر شخص ثالث دیگری) حق انصراف کاربر به طور کل از بین خواهد رفت. در صورت وجود ایراد و عیب در دستگاه ها، کاربر می تواند از شرایط خدمات پس از فروش تعیین شده در این مقررات استفاده نماید.

۶-۴- در صورتی که خرید به صورت حضوری بوده و پرداخت از طریق پوزهای بانکی انجام شود، در این صورت خرید به صورت حضوری محسوب شده و کاربر حق انصراف کالا را نخواهد داشت.

۷خدمات پس از فروش

با هدف رضایت و اطمینان خاطر کاربران عزیز، راهکار سلامت مامانیا دارای خدمات پس از فروش به شرح ذیل است:

۷-۱- کلیه ابزارهای مامانیا  موجود در راهکار سلامت مامانیا دارای گارانتی به مدت ۲ سال شمسی از تاریخ تحویل به کاربر می باشند و شرایط شمول گارانتی به شرح ذیل و به تشخیص کارشناسان خدمات پس از فروش مامانیا است:

الف- عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی، عدم نفوذ رطوبت و سوختگی قابل مشاهده در دستگاه؛

ب- عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر برچسب های گارانتی؛

ج- عدم ورود هرگونه خدشه به شماره سریال موجود در هر دستگاه اعم از محو شدن، کنده شدن و غیره؛

د- عدم وجود هرگونه آثار دستکاری و اعمال فنی بر روی قطعه؛

ه- عدم تعمیر و تعویض قطعات توسط افراد غیر‌مجاز و متفرقه (هر شخصی که غیر از کارشناسان مجموعه مامانیا باشد، متفرقه شمرده می شود)؛

و- عدم استفاده از لوازم جانبی غیراصلی؛

ز- وجود اعتبار زمانی درج شده بر روی کارت گارانتی طلایی؛

ی- تطابق کامل شماره سریال دستگاه با شماره سریال مندرج در جدول مشخصات کارت گارانتی.

 ۷-۲-در صورت وجود هریک از شرایط فوق و یا در صورت اتمام دوره گارانتی طلایی، مامانیا با اخذ هزینه تعمیرات، می تواند نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نماید.

۷-۳- جهت فعال شدن گارانتی ویژه، کاربران می بایست در زمان تحویل، کارت مربوط به گارانتی را امضا نمایند که تایید می نماید که دستگاه ها به صورت سالم و به همراه ارائه آموزشات لازم تحویل کاربر گشته است و همچنین کاربر ابراز می دارد که نسبت به این مقررات آگاهی و توافق داشته است. در صورتی که کارت گارانتی توسط کاربر امضا نگردد و یا اثبات شود که کاربر از امضای اصیل خود استفاده نکرده و یا شماره مندرج در دو کارت گارانتی متعلق به کاربر و مامانیا یکسان نباشد،  گارانتی دستگاه ها برای کاربر فعال نخواهد شد. جهت تکمیل کارت گارانتی و فعال شدن گارانتی، کاربر می بایست کارت هویتی خود را به سرویس دهندگان مامانیا ارائه نمایند.

۷-۴- در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص نحوه استفاده از دستگاه ها و یا وجود هرگونه ابهام، پشتیبانی مامانیا آماده پاسخگویی به کاربران گرامی می باشد. 

۸سیاست های رعایت حریم شخصی

۸-۱- مامانیا برای ارائه خدمات خود نیاز دارد که نسبت به جمع آوری، ثبت، ضبط، تحلیل، گزارش گیری و بایگانی اطلاعات هویتی و سلامتی کاربر (به هر طریقی اعم از بایگانی بر روی واسط های با دوام مانند هارد، سی دی و غیره) اقدام نماید. کاربر حق استفاده از اطلاعات خود را اعم از سلامتی و هویتی به هریک از روش های فوق و یا هر روش دیگری در چارچوب این مقررات، اعطا می نماید.  مامانیا تعهد می نماید که از کلیه ی اطلاعات فوق الذکر با روش های امن محافظت نموده و از افشای غیر مجاز اطلاعات خودداری نماید. مامانیا می تواند اطلاعات سلامتی کاربر را در صورت درخواست کاربر به اشتراک گذارد و یا در فایل قابل اشتراک به کاربر تحویل نماید.

۸-۲- استثنائات حفاظت محرمانگی اطلاعات کاربر و عدم افشای غیر مجاز اطلاعات توسط مامانیا به شرح ذیل بوده و در این موارد مامانیا مسئولیتی در خصوص حفاظت اطلاعات محرمانه کاربر نخواهد داشت:

۸-۲-۱- در صورتی که خود کاربر اطلاعات هویتی و یا سلامتی خود را با دیگران از طریق درج کامنت، اشتراک اطلاعات و یا گزارشات و یا به هر روش دیگری به اشتراک گذارد.

۸-۲-۲- در صورتی که اطلاعات هویتی و یا سلامتی کاربر به صورت عمومی در فضاهای مجازی و حقیقی مانند اینستاگرام، فیسبوک و غیره وجود داشته باشد.

۸-۲-۳- ماما سنتر به جهت ارائه خدمات تکمیلی به کاربر می تواند به اطلاعات کاربر دسترسی داشته باشد اما نسبت به حفظ اطلاعات کاربر و عدم افشا غیر مجاز اطلاعات، متعهد و مسئول می باشد.

۸-۲-۴- پزشک متخصص کاربر که توسط خود کاربر معرفی گشته می تواند به اطلاعات کاربر اعم از سلامتی و هویتی دسترسی داشته باشد. دسترسی پزشک محدود به بهره گیری در خصوص تشخیص و تجویز صحیح برای کاربر بوده و حق هیچگونه برداشت تجاری و یا غیر تجاری از اطلاعات کاربر را ندارد و نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعات کاربر متعهد و مسئول است.

۸-۲-۵- مامانیا جهت بهبود ارائه خدمات خود، نیاز دارد که از اطلاعات سلامتی کاربران (بدون استفاده از اطلاعات هویتی آن ها)، جهت انجام تحقیقات، پژوهشات علمی و بهبود و به روزرسانی برنامه های خود و یا جهت ارائه خدمات آماری استفاده نماید و همچنین ممکن است مستند به مجموع اطلاعات سلامتی کاربرهای متفاوت، تمایل به انتشار مقالات علمی و پژوهشی و دیگر دستاوردهای خود داشته باشد. در صورتی که کاربر به هر دلیلی تمایل نداشته باشد که از اطلاعات سلامتی وی برای انجام تحقیقات علمی استفاده گردد، می بایست به مامانیا، عدم اجازه ی شرکت در تحقیقات و پژوهشات را اطلاع دهد. در غیر این صورت مامانیا جهت رشد کیفی و تحقیقاتی خود مجاز به استفاده از این اطلاعات می باشد. 

۸-۳- هر کاربر دارای یک نام کاربری و رمز عبور مخصوص به خود می باشد که کلیه ی اطلاعات مربوط به کاربر در پنل کاربری وی ذخیره شده است. از کاربران تقاضا داریم که از یک رمز عبور مطمئن جهت افزایش سطح ایمنی پنل کاربری خود در وبسایت و نرم افزار مامانیا، استفاده نمایند. در صورتی که رمز عبور توسط اشخاص ثالث مورد هرگونه سواستفاده ای قرار گیرد، مامانیا مسئولیتی نخواهد داشت.

۸-۴- کاربر مسئولیت حفاظت از محرمانگی اطلاعات ورود و فعالیت های خود در پنل کاربری می باشد. در صورتی که به هر نحو رمز عبور و یا پنل کاربری تحت سو استفاده قرار گیرد و یا اشخاص ثالث به طور غیر مجاز به آن دسترسی پیدا نمایند، کاربر متعهد است که فورا مراتب را به پشتیبانی مامانیا اطلاع دهد.

۸-۵- علاوه بر اطلاعات مربوط به سلامتی و هویتی، ممکن است اطلاعات مربوط به دسترسی کاربر اعم از ساعات استفاده از نرم افزار، دستگاه های موبایل هوشمند مورد استفاده، حوزه جغرافیایی محل استفاده و دیگر اطلاعاتی که برای تحلیل و گسترش کسب و کار مامانیا و همچنین انجام بازاریابی های منطبق بر اطلاعات کاربر نیاز باشد که توسط مامانیا جمع آوری، ثبت، ضبط و تحلیل می گردد.

۸-۶- در صورت وجود اطلاعات اقوام نزدیک کاربر (همسر، مادر، پدر، خواهر، برادر و یا هر شخص دیگر) در پنل کاربر، در صورت بروز هرگونه علائم هشداردهنده در نرم افزار مامانیا، جهت جلوگیری از خطر برای کاربر، مامانیا مجاز است که با نزدیکان ثبت شده توسط کاربر، تماس برقرار نمایند و اطلاعات هشداردهنده مربوط به سلامتی کاربر را با آن ها در میان بگذارد. در این صورت مامانیا مسئولیتی از جهت افشا اطلاعات سلامتی و یا هویتی کاربر نخواهد داشت.  

۸-۷- در صورت تماس با ماماسنتر، جهت تکریم کاربر و نظارت بر ماماسنتر، کلیه ی مکالمات ثبت و ضبط می گردد و مامانیا می تواند در صورت لزوم از مکالمات استفاده نماید اما در هر حال افشای غیر مجاز مکالمات توسط مامانیا ممنوع خواهد بود. 

۹محتوا

۹-۱- محتواهای تهیه شده در راهکار سلامت مامانیا و یا وبسایت مامانیا بر اساس آخرین مقالات پزشکی و با ذکر منبع آن ها تهیه، تدوین و ترجمه شده است اما این محتواها صرفا جنبه اطلاع رسانی و فرعی داشته و به هیچ عنوان نمی تواند جاگزین توصیه های پزشک متخصص کاربر را بگیرد.

۹-۲-کاربر موظف است که طبق دستورالعمل های پزشک خود عمل نماید و از محتواها صرفا به عنوان کمک در خود مراقبتی بهره بگیرد و در صورت تناقض مطالب مرتبط و نظر پزشک، تجویز و توصیه های پزشک ارجحیت دارد، همچنین در صورت وجود شرایط اضطراری می بایست سریعا با اوژانس تماس بگیرد و یا به پزشک مراجعه نماید. در صورتی که کاربر دارای سوال پزشکی است و یا نیاز به تجویز و یا مشاوره تخصصی دارد، می بایست با پزشک تماس بگیرد، ماماسنتر و یا محتواهای ارائه شده نمی توانند در این زمینه به کاربر راهنمایی نمایند.

۹-۳- کاربر نمی تواند تجویزات و توصیه های پزشک را نادیده بگیرد و یا کم اهمیت بداند و یا اینکه نوبت های معاینه خود را با پزشک لغو نماید به جهت اینکه بر محتواهای ارائه شده در وبسایت و اپلیکیشن مامانیا اعتماد و یا تکیه نموده است.

۹-۴- کاربر نباید بر اساس محتوای ارائه شده در وبسایت و اپلیکیشن مامانیا بدون مشورت با پزشک و یا دیگر متخصصان امور پزشکی و یا مامایی، اقدامی را انجام دهد. بنابراین کاربر مسئولیت کامل دارد برای اینکه تصمیم بگیرد که در خصوص محتواهای موجود با پزشک مشورت نماید و یا اینکه بدون مشورت، از محتواها استفاده نموده و توصیه های مامانیا را به کارگیرد.

۹-۵- با توجه به اینکه کلیه ی محتواهای علمی برگرفته از مقالات به روز و منطبق با آزمایشات و تحقیقات صورت گرفته روز دنیا است و توسط مامانیا مستقلا ایجاد و ابراز نمی گردد، مامانیا هیچگونه مسئولیتی در خصوص اثرات و یا نتایج ناشی از محتواهای ارائه شده ندارد و همچنین در صورتی که بعدا محتوای علمی مقالات نقض شود با توجه به ذات مقالات علمی که در طول زمان قابل رد و یا تایید است، مامانیا مسئول نخواهد بود. بدیهی است مامانیا در خصوص سایر محتواهای غیر علمی نیز که برگرفته از منابع موجود می باشد نیز هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۹-۶- ممکن است دیگر کاربران در اپلیکیشن و یا وبسایت مامانیا اظهار نظر کرده و کامنت هایی ارائه دهند و یا فروم ها و انجمن های تبادل بحثی تشکیل دهند که در طی آن ها توصیه ها و یا محتواهای شبه پزشکی تبادل گردد که صرفا تجربه و اظهار نظر شخصی آن افراد است. و یا اشخاص ثالث دیگری اعم از وبسایت ها، مراجع و غیره برای بازاریابی و یا به هر هدف دیگری، توصیه هایی را در وبسایت و یا اپلیکیشن مامانیا مطرح بنمایند. همچنین ممکن است پزشکان، ماماها، اینفلوئنسرها و دیگر اشخاص برای تبلیغات راهکار سلامت مامانیا و یا به هر هدف دیگری در حین معرفی مامانیا، توصیه هایی نمایند و یا محتوایی را ارائه نمایند. در هیچکدام از موارد فوق الذکر، مامانیا مسئولیتی در خصوص محتوا و یا توصیه های ارائه شده ندارد و نخواهد داشت. کاربر آگاهی دارد که بدون مشورت با پزشک خود، نباید نسبت به اجرای هیچ کدام از توصیه و یا محتواها عمل بنماید.

۱۰حقوق معنوی

۱۰-۱- مالکیت مادی و معنوی کلیه ی محتواهای تصویری، متنی، صوتی، فنی و غیره موجود در وبسایت یا اپلیکیشن مامانیا و همچنین راهکار سلامت مامانیا، متعلق به مامانیا می باشد و هرگونه سو استفاده، برداشت، کپی، انتشار، تملک، سودجویی و غیره به صورت غیر مجاز ممنوع بوده و خاطی مسئول جبران کلیه ی خسارات وارده به مامانیا و اشخاص ثالث می باشد.

۱۰-۲- کلیه حقوق مادی و معنوی وبسایت مامانیا، اپلیکیشین مامانیا و راهکار سلامت مامانیا و کلیه ی متعلقات آن ها اعم از  نام های دامنه، لوگو، علامات تجاری و اختصاری استفاده شده توسط مامانیا و غیره متعلق به مامانیا می باشد.

۱۱قوه قهریه

در صورت بروز حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل از قبیل سیل، طوفان، زلزله، جنگ، آتش سوزی، قطع سراسری اینترنت، اعتراض، اعتصاب و غیره که رفع آن از حیطه اختیار مامانیا خارج باشد به نحوی که نتواند تعهدات خود را در خصوص راهکار سلامت مامانیا به موقع و به صورت کامل ایفا نماید، در این صورت مامانیا مسئولیتی نداشته و پس از رفع شرایط فوق الذکر می بایست مجددا و فورا نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید و یا در صورت صلاحدید نسبت به فسخ قرارداد و عودت وجه به کاربر و یا عدم ارسال راهکار اقدام نماید.

۱۲خاتمه قرارداد

کاربر می تواند در هر زمانی پس از خرید راهکار سلامت مامانیا، استفاده و اخذ خدمات از مامانیا را متوقف نماید و بدین ترتیب قرارداد را فسخ نماید. بدیهی است فسخ قرارداد صرفا شامل خدمات قابل ارائه از سوی مامانیا می باشد و اثری در ابزارهای فروخته شده مامانیا ندارد. همچنین در صورت فسخ، هیچ مبلغی از سوی مامانیا به کاربر قابل پرداخت نیست و کاربر حق هرگونه ادعای مطالبه وجه را از خود سلب و ساقط می نماید.

۱۳سایر و اطلاعات تماس

این شرایط و قوانین در ۱۳ ماده نگارش شده است که در صورت توافق کاربر به نحو مذکور در این مقررات، به عنوان یک قرارداد الزام آور دو جانبه تلقی می گردد. کاربر می تواند در صورت وجود هر ابهام و یا سوالی در خصوص این مقررات، درخواست خود را با ایمیل legal@mamania.me مطرح نماید.