مقالات مامانیا

دیابت بارداری چیست؟

دیابت بارداری مانند دیابت معمولی اختلالی است که نحوه استفاده بدن از قند را بهم میریزد.تمام سلول های بدن برای درست کار کردن نیاز به

ادامه مقاله »
تشخیص دیابت بارداری

تشخیص و درمان دیابت بارداری

در مقاله قبلی، درباره کلیات دیابت بارداری صحبت کردیم حال ببینیم برای تشخیص و درمان چه باید کرد. آیا باید آزمایشی جهت تشخیص دیابت بارداری انجام دهم؟ بله،

ادامه مقاله »
تشخیص دیابت بارداری

دیابت بارداری چیست؟

دیابت بارداری مانند دیابت معمولی اختلالی است که نحوه استفاده بدن از قند را بهم میریزد.تمام سلول های بدن برای درست کار کردن نیاز به قند دارند. این

ادامه مقاله »