دارو های ضد صرع

صرع و بارداری

صرع و بارداری (۳)؛ پس از زایمان چه باید کرد

در دو مطلب قبلی از سلسله مقالات صرع و بارداری، به اقدامات قبل از بارداری در صورت ابتلا به صرع و در طول بارداری اشاره کردیم. حال ببینیم در طول زایمان و پس از آن چه اقداماتی باید انجام دهیم.

صرع و بارداری

صرع و بارداری (۲)؛ آنچه که باید در طول بارداری بدانید

در مقاله قبلی از سلسله مقالات صرع و بارداری، اقداماتی را که باید پیش از بارداری در صورت ابتلا به صرع انجام داد، مطالعه کردیم. حال ببینیم در طول بارداری باید چه اقداماتی انجام داد.

صرع و بارداری

صرع و بارداری (۱)؛ آنچه که قبل از بارداری باید بدانید

در سلسله مقالات صرع و بارداری، شما به عنوان مادر آموزش خواهید دید که چگونه با وجود بیماری صرع، بارداری سالم داشته باشید و در نهایت به سواالات شما در این زمینه پاسخ داده خواهد شد.