مقالات مامانیا

هفته شانزدهم بارداری
جنین

هفته شانزدهم بارداری؛ وضعیت مادر

از مهم‌ترین مسائلی که برای مادر باردار‌ در هفته شانزدهم بارداری مطرح می‌شود، آزمایشات غربالگری و مسائل مربوط به آن می‌باشد. از غربالگری‌های مهم این هفته، غربالگری چهارگانه

ادامه مقاله »