درباره ما

درباره ما

شرکت راهکار هوشمند سینا

شرکت راهکار هوشمند سینا به عنوان اسپیناف دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در اوایل سال ۹۸ تاسیس شده است. هدف ما در این شرکت گسترش فرهنگ خود مراقبتی درعموم مردم است. ما میخواهیم با پایش هوشمند سلامت مردم، احتمال ابتلای آن‌ها به بیماری‌‌های غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش دهیم. همچنین ما برآنیم با ارتقای بیماران به جایگاه یک بیمار هوشمند با همکاری پزشکان کیفیت زندگی آن‌ها را بهبود ببخشیم.

ابزار ما مجموعه‌ای یکپارچه از تجهیزات پزشکی و اپلیکیشن موبایل است که با پایش مستمر و ثبت خودکار شاخص‌های سلامت، و تحلیل هوشمند آن‌ها،‍‍ محتوای آموزشی شخصی سازی شده مورد تایید پزشک به کاربران ارائه می‌دهد. این راهکار با هدف ارتباط موثر پزشک با بیمار و آرامش خاطر بیماران طراحی شده است. در طراحی بسته مراقبتی با توجه به وضعیت سلامتی افراد، تجهیزات خود مراقبتی مناسب در نظر گرفته می‌شود.

شرکت راهکار هوشمند سینا​

اهداف ما

شرکت راهکار هوشمند سینا به دنبال ایجاد بستری است که علاوه بر ایجاد فرهنگ خود مراقبتی، آرامش خاطر بیماران و خانواده آن‌ها را نیز فراهم نماید. به همین دلیل ما اهداف ذیل را برای تحقق این آرمان در نظر گرفته‌ایم:

گسترش فرهنگ خودمراقبتی

مردم ایران لایق دریافت سطح بالاتری از مراقبت های سلامت جسم و روان هستند و تحقق این امر در گرو آگاهی مردم از فعالیت های خود مراقبتی و عمل به آنها است

ایجاد آرامش و امنیت خاطر در خانواده بیماران

آگاهی بخشی از وضعیت بیمار و سیر بیماری به آرامش بیمار و اطرافیان آنها کمک میکند

حذف خطای انسانی در جمع‌آوری داده‌های سلامت

یکی از بزرگترین چالش در مسیر جمع آوری داده‌های سلامت، ثبت صحیح و بدون خطای داده هاست و ثبت خودکار و غیر دستی داده ها این نگرانی را به میزان زیادی کاهش می‌دهد

ایجاد بستری برای ارتباط موثر بین بیماران و پزشکان

نمایش داده های ثبت شده برای پزشک با هدف پایش روند بیماری  از راه دور

پیشگیری از بیماری‌های زمینه‌ای و خطرات آن‌ها

بررسی سلامت عمومی و پایش مداوم شاخص های سلامتی با هدف اصلاح سبک زندگی افراد، از مبتلا شدن به بیماری های مزمن و زمینه ای مانند دیابت، فشار خون و بیماری های قلبی عروقی جلوگیری میکند

فعالیت های کلیدی شرکت

پیشگام در پایش هوشمند

حرکت بر روی لبه دانش و پیشرو بودن در زمینه پایش هوشمند سلامت با راه اندازی اولین پروژه خود مراقبتی در قالب راهکار مامانیا

اولین کارخانه قند خون ایران

راه اندازی اولین کارخانه ساخت دستگاه قند خون با قابلیت اتصال به تلفن همراه و نوار تست آن در ایران

ساخت بومی دستگاه های به روز

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی دستگاه‌های فشار خون، صدای قلب جنین و دماسنج با قابلیت اتصال به تلفن همراه

دستیابی به تکنولوژی جدید ارسال بی سیم داده‌ها

ساخت ماژول بلوتوث برای اتصال دستگاه‌های فشار خون و قند خون موجود در بازار

همکاری در حوزه صنعت

همکاری با فعالان بازار تجهیزات پزشکی خودمراقبتی

معرفی و نمایش دستاوردها

حضور فعالانه در نمایشگاه‌های حوزه فناوری اطلاعات و تجهیزات پزشکی
تندیس شرکت خلاق

تندیس شرکت خلاق

شناسایی توسط برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق: لیست شرکت های خلاق

کد اخلاق

کد اخلاق

تایید شده توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران برای پروژه سیناکرکووید

راهکار هوشمند خود مراقبتی برای مادران باردار

راهــکار مامانیــا تــلاش دارد بــا هــدف بهبــود تجربـه بــارداری، فرهنـگ خود مراقبتی هوشـمند را توسـعه داده و ارتبــاط موثــر مــادر و پزشـک را ارتقــا دهـد. بســته ســلامت مامانیـــا مجموعــه ای یکپارچــه از تجهیـزات پزشــکی و اپلیکیشــن موبایـل اسـت کــه بـه هوشـمند شــدن مراقبـت‌هـای بــارداری کمـک میکنـد. کاربـر مامانیـا آگاهـی دارد کـه راهـکار مامانیـا اعـم از نرم افــزار مامانیــا، وبســایت مامانیــا و ماماســنتر، بــه هیــچ عنــوان جایگزیــن پزشــک متخصــص نیســت و بــرای هرگونــه تشــخیص، تجویــز، اعــلام علائــم مشــکوک یــا خطرنـاک، اخـذ مشـاوره پزشـکی و غیـره مـی‌بایسـت بــه پزشــک متخصــص مراجعــه نمایــد.

اعضای تیم مامانیا

دکتر محمدرضا کلاهدوز

مدیر عامل راهکار هوشمند سینا

دکتر محسن عباسی

طراح محصول

دکتر سید هادی قمری

تیم پزشکی مامانیا

حورا حسینی بافی

تیم طراحی گرافیک

دکتر مهدی مدنی

مدیر محصول