مقالات مامانیا

بارداری پرخطر

بارداری پرخطر چیست؟

بارداری پر‌خطر بارداری است که سلامت و یا جان مادر یا جنین را به خطر می‌اندازد. این نوع بارداری‌ها معمولاً نیازمند مراقبت‌های ویژه از جانب

ادامه مقاله »
سیگار در بارداری

مصرف دخانیات و سیگار در بارداری (۱)؛ خطرات و عوارض

مصرف دخانیات و سیگار در بارداری می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی شود. زنانی که در بارداری دخانیات مصرف می‌کنند نسبت به آنهایی که مصرف نمی‌کنند بیشتر در معرض خطرهای بیشتری قرار می‌گیرند:

ادامه مقاله »
بارداری پرخطر
بارداری پرخطر

بارداری پرخطر چیست؟

بارداری پر‌خطر بارداری است که سلامت و یا جان مادر یا جنین را به خطر می‌اندازد. این نوع بارداری‌ها معمولاً نیازمند مراقبت‌های ویژه از جانب نیروهایی است که

ادامه مقاله »
سیگار در بارداری
خودمراقبتی

مصرف دخانیات و سیگار در بارداری (۱)؛ خطرات و عوارض

مصرف دخانیات و سیگار در بارداری می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی شود. زنانی که در بارداری دخانیات مصرف می‌کنند نسبت به آنهایی که مصرف نمی‌کنند بیشتر در معرض خطرهای بیشتری قرار می‌گیرند:

ادامه مقاله »